Follow

How do I remove rust from my bumbleride stroller?

To remove rust, we recommend these resources:

 • Try rubbing with distilled white vinegar on a microfiber sponge or towel. Wipe away to dry and clean.
 • Create a paste with lemon juice and baking soda, rub gently on rust to remove. Wipe and dry.
 • Try cutting a potato in half and salt or baking soda to the open half and rub on rust. Wipe away to clean and dry.
 • Rub crumpled and balled aluminum foil on rusted surface Example, https://youtu.be/YGiBj_kCW0M.
 • Spray a little WD-40 and wipe with a Mr. Clean magic eraser sponge (any microfiber sponge or towel can replace). Be gentle with sponge on polished surfaces, https://youtu.be/LifkTTAlFSc.

Make sure to always wipe down your stroller frame after getting it completely soaked or saturated and set outside to air dry entirely before storing. Never store outdoors when possible as dew or ocean air can cause rust. If you live in an area with salted roads, make sure to wipe down wheels and lower frame when possible or after long outings.

Russian Translation:

Как удалить ржавчину с коляски Bumbleride?


Для удаления ржавчины мы рекомендуем следующие методы:

 • Протирайте губкой, микрофиброй или полотенцем с белым (дистиллированным) уксусом. Вытрите насухо и очистите.
 • Сделайте состав из лимонного сока и пищевой соды, аккуратно потрите ржавчину, чтобы удалить ее. Вытрите и высушите.
 • Разреште картофелину пополам, насыпать соль или пищевую соду на открытую половину и натереть ржавчину. Протрите, чтобы очистить и высушить.
 • Натрите скомканной и свернутой в шарик алюминиевой фольгой ржавую поверхность Пример, https://youtu.be/YGiBj_kCW0M .
 • Нанесите немного WD-40 и протрите губкой из микрофибры или полотенцем. Будьте осторожны с губкой на полированных поверхностях, https://youtu.be/LifkTTAlFSc .

Обязательно вытирайте раму коляски после того, как она полностью промокнет или пропитается водой, и выставите ее на улицу, чтобы она полностью высохла на воздухе перед хранением. Никогда не храните на открытом воздухе, если это возможно, так как роса или прибрежный воздух могут вызвать ржавчину. Если вы живете в районе с обрабатываемыми солью дорогами, обязательно протирайте колеса и нижнюю часть рамы по мере возможности или после длительных прогулок.

Estonian Translation:

Kuidas eemaldada rooste oma Bumbleride jalutuskärult?

Rooste eemaldamiseks soovitame järgmist:

 • Proovige hõõruda destilleeritud valge äädikaga ja mikrokiust käsna või rätikuga ning pühkige kuivaks ja puhtaks.
 • Valmistage sidrunimahla ja söögisoodaga pasta, hõõruge õrnalt roostes kohtadele rooste eemaldamiseks seejärel pühkige ja kuivatage.
 • Proovige lõigata kartul pooleks ja soola või söögisoodat lahtisele poolele ning hõõruda rooste peale. Pühkige puhtaks ja kuivaks.
 • Hõõruge kortsunud ja palliks surutud alumiiniumfooliumiga roostetanud pinda  https://youtu.be/YGiBj_kCW0M.
 •  Pihustage veidi WD-40 või siliconsprayd ning pühkige Mr. Clean magic käsnaga (mis tahes mikrokiust käsn või rätik võib asendada). Olge käsnaga poleeritud pindade suhtes õrn    https://youtu.be/LifkTTAlFSc.

Pühkige jalutuskäru raam alati puhtaks pärast niiskeid või vihma-lumiseid jalutuskäike. Ärge hoidke jalutuskäru võimaluse korral pikemalt õues, kuna niiskus või mereõhk võib põhjustada roostet. Kui elate soolatud teedega piirkonnas, pühkige  pärast jalutuskäruga jalutamist kindlasti ratastelt, veermikult ja raamilt soolasegused veepritsmed maha.

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful
Have more questions? Submit a request

Comments